Pkt.29 Zasiłki chorobowe płaci Ubezpieczyciel

Za chorobowe płaci ubezpieczyciel.


29. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie w całości wypłacane beda przez ZUS od trzeciego dnia zwolnienia ( pierwsze trzy dni robocze sa pokrywane przez pracodawcę po okresie 3 lat zatrudnienia)

Jesteśmy w niechlubnej czołówce europejskiej pod względem absencji chorobowych, Polacy na zwolnieniach lekarskich przebywają ponad 140 milionów dni w roku. To 35 dni zwolnienia lekarskiego srednio na  jednego ubezpieczonego. Traci na tym cala gospodarka, przedsiębiorcy a przede wszystkim uczciwi pracownicy którzy opłacają składki na ZUS. Jeżeli chcemy zbudować silna gospodarkę i zlikwidować bezrobocie musimy ten problem rozwiązać. W  każdym  cywilizowanym  kraju  w  którym sa obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za zasiłki chorobowe płaci zawsze ubezpieczyciel a nie pracodawca. Przyjęliśmy zdrowa i sprawiedliwa dla wszystkich stron  zasadę, ze od 4 dnia chory zasiłek wypłaca ZUS. Za trzy pierwsze dni  choroby płaci pracodawca swoim pracownika  którzy przepracowali co najmniej trzy lata w danej firmie.                
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.