Pkt.27 Podatek socjalny od dochodów kapitałowych

Podatek socjalny od dochodów kapitałowych.

 
27. Opodatkowanie przychodów kapitałowych 10% podatkiem socjalnym który będzie dodatkowo zasilał ZUS . Ma to na celu finansowanie ubezpieczeń społecznych nie tylko z pracy .

Jesteśmy ostatnimi ludźmi  na świecie którzy chcą podnosić podatki. Dlaczego robimy wiec wyjątek od naszej reguły? Jeżeli chcemy uratować nasz system opieki zdrowotnej i emerytalnej to  musimy zacząć go finansować z innych źródeł jak praca. Francuzi zrozumieli to już 24 lata temu w 90 roku wprowadzili podatek socjalny tak zwane „CSG Contribution sociale généralisée” obecnie przynosi on takie same dochody jak podatek VAT ( który również został przez nich wymyślony). Pieniądze z tego podatku będą przeznaczone na opiekę zdrowotna oraz na podwyżki  rent i emerytur.  Francuzi 24 lata temu  mieli do wyboru albo bankructwo "Securite Sociale" odpowiednik naszego ZUSu albo podwyżka  obowiązkowych   składek  na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne o 100%. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jakie to by miało konsekwencje dla gospodarki , bankructwa setek tysięcy firm i miliony dodatkowych bezrobotnych.   
 
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.