Wzrost podatku CIT od spółek

Wzrost podatku CIT o 10%


14. Zwiększenie podatku CIT o 10% jeżeli firma przeznacza zysk na wypłatę dywidend , ma to na celu zachęcenie firm do reinwestowania zysków a nie ich wypłatę i transfer w większości przypadków za granice . Dotyczy to wylacznie  spolek ktorych obroty przekraczaja 10 milionow euro roczne.

Dlaczego podnosimy podatek dochodowy od osób prawnych tzw. CIT?

Z Polski szerokim strumieniem nieustannie wypływają  pieniądze,  w ciągu ostatnich 10 lat  z naszego kraju wytransferowano  około 520 mld zł .Gdyby podatek CIT wynosił 29% a nie jak obecnie 19%., zostało by dla nas dodatkowo  65,5 mld zł.  W samym tylko roku 2012 przychody z podatku CIT przy stawce 19%   wynosiły 29,6 mld . Jeżeli zatem zwiększymy CIT do 29% to przychody państwa   zwiększyłyby się do kwoty 45,18 mld zł  Nie niszczymy  miejsc pracy, jak również samych przedsiębiorstw, jeżeli firma przeznacza zyski na dalszy rozwój a wiec będzie inwestowała miedzy innymi w nowe miejsca pracy wtedy stawka podatku pozostanie bez zmian a wiec  nadal 19% W ten o to prosty sposób zachęcimy firmy do reinwestowania zysków a tym samym tworzenia nowych miejsc pracy które są nam tak bardzo potrzebne. Naszym podstawowym celem jest walka z bezrobociem. Nigdy nie podejmiemy żadnej decyzji która była by sprzeczna z tym celem . Z jednej strony zwiększymy dochody państwa a wiec nas samych, a z drugiej strony przyczynimy się do tworzenia nowych dodatkowych miejsc pracy.    
 
 
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.