Pkt.8 Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia 


8. Prawo do referendum na każdy temat bez minimum frekwencji : przy 500 tys. podpisów na szczeblu ogólnopolskim , 100 tys. na szczeblu wojewódzkim , 10 tys. na szczeblu powiatu , tysiąc na szczeblu gminy . W miastach w których urząd sprawuje prezydent wystarczy zebrać 10% podpisów w stosunku do ilości mieszkańców.

Wola narodu jest rzeczą świętą, naród jest nieomylny. 

Poza tym, ze wreszcie będziemy mieli coś do powiedzenia we własnym kraju to na dodatek czeka nas również:

 Większe zadowolenie  z życia, zmniejszenie kosztów sektora publicznego, zwiększenie skuteczności administracji, zmniejszenie długu publicznego, zmniejszenie korupcji, zmniejszenie podatków. 

Ten punkt programu tak naprawdę to oddaje władzę po raz pierwszy w ręce naszego narodu. 

Szwajcaria i Australia są krajami w których jest najbardziej rozwinięta demokracja bezpośrednia. nie bez powodu są  to najbogatsze  kraje świata.     
 
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.