Pkt.7 Likwidacja korupcji

Likwidacja korupcji.


7. Walka z korupcja , dożywotni  zakaz piastowania jakichkolwiek funkcji lub stanowisk , rządowych , państwowych , samorządowych , w spółkach z udziałem skarbu państwa , samorządu i itd. oraz kara pieniężna w wysokości 100 krotnej przyjętych lub oferowanych korzyści majątkowych . Utworzenie centrali zamówień publicznych która będzie  odpowiedzialna za wszystkie zamówienia  publiczne  w Polsce i zarządzana przez zespól ludzi nie przekupnych.  Powołanie agencji mienia publicznego która będzie maila wyłączność na sprzedaż majątku należącego do skarbu państwa i samorządów

Jeżeli chcemy żyć kiedyś w  bogatym kraju musimy zastosować tolerancje zero. Nigdy nie zbudujemy dobrobytu jeżeli będziemy tolerowali korupcje pod jakąkolwiek postacią.  Społeczeństwa zamożne  to te które poradziły sobie z tym problemem. I na odwrót tam gdzie jest bieda na pewno mamy do czynienia z korupcja. Na przykładzie naszej historii widać to najwyraźniej, korupcja do nas dotarła z Francji w XVII wieku , przyniosły ja zony królów elekcyjnych, od tego momentu rozpoczął się upadek Rzeczypospolitej. Nie ma się co dziwić jeżeli za łapówki rozdawane były wszystkie urzędy i stanowiska w państwie.Nawet hetmanem zostawał ten co dawał  więcej pieniędzy. Jeżeli ta "zaraza" przyszła do nas to również w ten sam sposób możemy się jej pozbyć. Uważamy ze "kontrola nie wyklucza zaufania tylko je  potwierdza" Trzeba patrzeć ludzią na ręce a ponieważ w całym kraju nie będzie to   możliwe jednocześnie. Z tego względu  wprowadziliśmy  centrale zamówień publicznych. Wszystkie koncerny międzynarodowe i nie tylko,  maja scentralizowane zakupy. To samo dotyczy sprzedaży majątku narodowego i samorządowego. W obydwu przypadkach nastąpi koniec raz na zawsze ustawiania przetargów.                                  
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.