Pkt.3 Koniec państwa urzędników

Koniec państwa urzędników.


3. Ograniczenie ilości ustaw do 200 oraz ilości urzędników do 100 tys. to znaczy powrót do stanu z 89 roku. Oraz zmniejszenie o 50% ilość radnych do poziomu 23400 .

W ciągu ostatnich 25 lat ilość ustaw wzrosła ponad dziesięciokrotnie w większości przypadków służyły one wyłącznie  interesom   lobbystów, za każdym razem powodowały zwiększenie obciążeń finansowych państwa  oraz  zwiększenie    zatrudnia urzędników. Ich ilość wzrosła w ten sposób  ponad siedmiokrotnie.         

W 1989 roku mieliśmy w Polsce 120 tys. urzędników, w miedzy czasie  nastąpiła komputeryzacja i wprowadzony został internet.

Logicznie powinniśmy ich mieć mniej niż poprzednio?

Uważamy ze 100 tysięczna armia urzędników  jest w zupełności wystarczająca. Oszczędności z tego tytułu będą przekraczały   kwotę 50 miliardów złotych i jesteśmy tutaj bardzo ostrożny.

Również ilość radnych zamierzamy zmniejszyć np. w Warszawie mamy 465 radnych a dla porównania w Los Angeles metropolii  dwa razy większej  jest  tylko 15 radnych. 

Proszę pamiętać ze zaoszczędzimy nie tylko na wynagrodzeniach  ale przede wszystkim całej reszcie: na powierzchniach biurowych, samochodach  służbowych, telefonach,itd. Im mniej urzędników tym mniej osób będzie przeszkadzało naszym przedsiębiorcą w prowadzeniu działalności gospodarczej. A tym samym zmniejszy się bezrobocie.  
 
 
 

 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.