Pkt. 2 Sprawiedliwość obywatelska

Sprawiedliwość obywatelska.


2. Wybieranie w bezpośrednich i powszechnych wyborach sędziów , prokuratorów , komendantów policji , naczelników Urzędów Skarbowych itd. Wprowadzenie lawy przysięgłych i sędziów śledczych 

Jest to według nas najważniejszy punkt całego programu, powstaje trzeci niezależny organ władzy obok ustawodawczej i wykonawczej. Wymiar sprawiedliwości zostaje przekazany raz na zawsze w ręce społeczeństwa. Wyroki od tego momentu będą zapadać w imieniu narodu polskiego.

Uważamy ze zawód sędziego czy prokuratora powinien być ukoronowaniem kariery prawniczej, a nie odwrotnie tak jak jest niestety u nas. 
 
Dla informacji : wybory sędziów i prokuratorów stanowych  od wielu lat istnieją w  Stanach Zjednoczonych. 
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.