Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Program naprawy państwa w skrócie

PROGRAM NAPRAWY PANSTWA POLSKIEGO
 
Reformy konstytucyjne , prawne i administracyjne.
1. kadencyjność na wszystkich etapach życia publicznego , to znaczy ograniczenie do dwóch kadencji kariery polityków , posłów , radnych itd. Skrócenie kadencji sejmu i samorządów do trzech lat .Wprowadzenie ordynacji wyborczej mieszanej: 50% proporcjonalnie i 50% Jednomandatowe Okręgi Wyborcze JOW, według modelu preferencyjnego (Ordynacja preferencyjna stosowana jest miedzy innymi w Australii i Irlandii). Wprowadzony zostanie powszechny obowiązek wyborczy.
2. Wybieranie w bezpośrednich i powszechnych wyborach sędziów , prokuratorów , komendantów policji , naczelników Urzędów Skarbowych itd. Wprowadzenie lawy przysięgłych i sędziów śledczych
3. Ograniczenie ilości ustaw do 200 oraz ilości urzędników do 100 tys. to znaczy powrót do stanu z 89 roku. Oraz zmniejszenie o 50% ilość radnych do poziomu 23400 .
4. Likwidacja Senatu oraz ograniczenie obowiązków urzędu Prezydenta wyłącznie do funkcji reprezentacyjnych , oszczędności to 200 milionów złotych
5. Posłowie i radni będą wykonywać służbę dla narodu nieodpłatnie a ich wynagrodzeniem będzie wyłącznie satysfakcja ze społeczeństwo im zaufało .
6. Konstytucyjny zapis , każdy nowy rząd który zostanie zaprzysiężony po wygranych wyborach , ma 100 dni na przegłosowanie w sejmie swoich obietnic wyborczych w co najmniej 90% . Jeżeli tego nie zrobi musi podać się dymisji i rozpisać nowe wybory jeżeli tego nie zrobi czeka go trybunał stanu.
7. Walka z korupcja , dożywotni zakaz piastowania jakichkolwiek funkcji lub stanowisk , rządowych , państwowych , samorządowych , w spółkach z udziałem skarbu państwa , samorządu i itd. oraz kara pieniężna w wysokości 100 krotnej przyjętych lub oferowanych korzyści majątkowych . Utworzenie centrali zamówień publicznych która będzie odpowiedzialna za wszystkie zamówienia publiczne w Polsce i zarządzana przez zespół ludzi nie przekupnych. Powołanie agencji mienia publicznego która będzie maila wyłączność na sprzedaż majątku należącego do skarbu państwa i samorządów
8. Prawo do referendum na każdy temat bez minimum frekwencji : przy 500 tys. podpisów na szczeblu ogólnopolskim , 100 tys. na szczeblu wojewódzkim , 10 tys. na szczeblu powiatu , tysiąc na szczeblu gminy . W miastach w których urząd sprawuje prezydent wystarczy zebrać 10% podpisów w stosunku do ilości mieszkańców.
9. Zakaz finansowania partii politycznych ze środków publicznych ( to znaczy z pieniędzy polskiego podatnika ). Partie polityczne beda mogły być finansowane wyłącznie ze składek od członków swojej partii.
10. Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego poprzez zaciąganie nowych długów tzw. " Złota reguła finansów publicznych" ( koniec życia na kredyt i zostawiania przyszłym pokolenia tylko długów )
Reformy ekonomiczne , gospodarki i finansów państwa
11. Zwolnienie ze składek ZUS na okres pięciu lat ( pierwsze dwa lata 100% , trzeci rok 75%, czwarty rok 50% , ostatni rok 25%) dla osób otwierających po raz pierwszy nowa działalność gospodarcza . Dodatkowo za każdego zatrudnionego na stale pracownika okres ten wzrasta o jeden kwartał , to znaczy jeżeli np. pracodawca stworzył cztery miejsca pracy , jego okres zwolnienia ze składek ZUS wzrasta o rok .
12. Zwolnienie z podatku liniowego dla osób otwierających po raz pierwszy nowa działalność gospodarcza przez okres pięciu lat . ( dwa pierwsze lata 100% , trzeci rok 75% , czwarty rok 50% , piaty rok 25%)
13. Utworzenie polskiego banku który będzie finansował wyłącznie nowo powstałe polskie firmy , poprzez udzielanie kredytów lub udział w kapitale . Bank ten będzie co roku dokapitalizowany z budżetu państwa kwota równą 1% PKB.
14. Zwiększenie podatku CIT o 10% jeżeli firma przeznacza zysk na wypłatę dywidend , ma to na celu zachęcenie firm do reinwestowania zysków a nie ich wypłatę i transfer w większości przypadków za granice . Dotyczy to wyłącznie spółek których obroty przekraczają 10 milionów euro rocznie.
15. Likwidacja bankowego tytułu egzekucji .
16. Zmiana prawa budowlanego . Likwidacja konieczności uzyskiwania warunków zabudowy dla obszarów bez planu zagospodarowania przestrzennego ( samorządy miały 24 lata na ich uchwalenie) Pozwolenie na budowę jest przyznawane automatycznie po trzech miesiącach od złożenia wniosku jeżeli urząd nie wydal decyzji .
17. Zakaz powstawania powierzchni handlowych powyżej 250m2 ( ma to na celu z jednej strony ochronę rodzimego polskiego drobnego handlu , a z drugiej strony zagraniczne sieci handlowe wreszcie zaczną płacić podatki ponieważ nie będą już mogły reinwestować zysków w nowo otwierane kolejne sklepy.) Zakaz ten nie dotyczy sprzedaży towarów wielkogabarytowych jak: meble, materiały budowlane, itd. Sieci handlowe będą dodatkowo opodatkowane stawka 100 złotych za każdy metr kwadratowy powierzchni handlowej, jeżeli realizują obroty przekraczające 10 milionów euro rocznie.
18.likwidacje wszystkich przywilejów kastowych tj. związków wyznaniowych , służb mundurowych , nauczycieli ,rolników , górników itd.
19. Likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych , 95% przychodu tego podatku pochodzi z pierwszego progu podatkowego to znaczy od najbiedniejszych .
20. Opodatkowanie prostytucji podatkiem liniowym , 23% stawka VAT , oraz ZUSem Reformy socjalne
Reformy socjalne
21. Reforma OFE : wszystkie pieniądze beda inwestowane w mieszkania pod wynajem .
22. Polityka pro rodzinna : na każde trzecie i następne nowo narodzone dziecko 1000 zł miesięcznie aż do pełnoletniości.
23. Minimalne wynagrodzenie na poziomie 10 zł netto na godzinę. Które będzie wzrastało o 1 zł co roku.
24. Likwidacja wszelkich " umów śmieciowych" tj umowy o dzieło , umowy zlecenie itd. W zamian nowelizacja kodeksu pracy , dla nowo zatrudnionych pracowników , pracodawca i pracownik beda mieli identyczne prawo przy rozwiązaniu umowy o prace.
25.reforma zdrowotna : likwidacja NFZ , ZUS przejmuje wszystkie szpitale i przechodnie itd. i zapewnia ochronę zdrowia ubezpieczonych , koniec limitów i kontraktów .
26. Połączenie ZUSu z Urzędami Skarbowymi ( jeżeli chcemy uratować nasz system opieki zdrowotnej i emerytalnej musimy zacząć go finansować z innych źródeł jak praca , np. #27 ) zmniejszymy w ten sposób znacznie ilość urzędników , dodatkowo przedsiębiorcy beda mogli
wreszcie składać tylko jedna deklaracje miesięcznie lub kwartalnie a osoby które będą zakładać własna firmę nareszcie wszystko załatwia w jednym okienku.
27. Opodatkowanie przychodów kapitałowych 10% podatkiem socjalnym który będzie dodatkowo zasilał ZUS . Ma to na celu finansowanie ubezpieczeń społecznych nie tylko z pracy .
28. Obowiązek odpracowania wszystkich zasiłków i pomocy socjalnej oraz bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego . Osoby te beda zatrudnione przez samorządy po minimalnej stawce ,w wymiarze godzin do wysokości otrzymanych świadczeń . (Dotyczy to również osób przebywających w ZK)
29. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie w całości wypłacane będą przez ZUS od trzeciego dnia zwolnienia ( pierwsze trzy dni robocze sa pokrywane przez pracodawcę po okresie 3 lat zatrudnienia)
 Grudzień 2013
 
 
 
Copyright ©2016 Odzyskamy Polskę, All Rights Reserved.